Ett helt nytt koncept

Vi ger en första inblick i vårt interaktiva lärsystem med den digitala boken Stavar. Boken är inspirerad av Cuisenaires kända stavar som gör matematiken synlig. iMatematik bidrar med ett digitalt alternativ som gör det lättare än någonsin för barn att arbeta vid skärmen och utveckla sin taluppfattning.

Exempel på uppgifter:

Markera den minsta staven!

Målet är att lära sig begreppen minst, kortast, störst, längst.

Bygg ett lika långt "tåg"!

Målet är att förstå del-helhetsrelationen och likhetstecken.

Vill du testa själv? Kolla in vår demo!

Bästa sättet att börja lära sig matematik

Motiverar

iMatematik gör datorn till en resurs, inte en distraktion. Stavar drar nytta av dagens IT-möjligheter och ny teknik ökar motivationen.

Synliggör

Stavar visualiserar matematiska begrepp med längder och färger, och underlättar abstraktionsprocessen som många barn har problem med.

Optimerar

Vårt digitala lärsystem anpassar sig till barnens behov till skillnad från traditionella läromedel. Svarar de fel stannar de kvar på samma nivå. Svarar de rätt höjs ribban.

Hur fungerar Stavar?

Stavar illustrerar grundläggande matematiska begrepp för barn i åldern 5-10 år. Färgstavar i tio olika längder och färger används för att representera tal och relationer. Genom att ordna färgstavarna, bygga stigande eller fallande trappor, bygga tåg etc, så utvecklas barnens taluppfattning.

Vad lär sig barnen?

Genom att använda Stavar lär barnen sig att urskilja vad som är mindre, kortare, antal, tal, hur man lägger till och tar bort, de fyra räknesätten och hur de förhåller sig till varandra, samt strategier för huvudräkning etc.

Fördelar med interaktiv matematik

Digital

Barnen kan vrida och vända på matematiska hjälpmedel på ett helt annat sätt än vad som kan göras i en bok. De blir aktiva och utforskande i sitt lärande.

Främjar samarbete

Med obegränsade uppgifter är det inte längre fusk att kolla på grannen. Barnen lär av varandra och delar med sig.

Stödjer

Lärare, som alla yrkesgrupper, behöver professionella verktyg. Smart programmering gör att de kan lägga mindre tid på planering och mer på undervisning.

Fokus på eleven

Stavar drar nytta av de digitala färdigheter som unga besitter och tar tillvara på deras intressen. Boken gör både matten kul och lätt att fatta.

Unik teknik

iMatematik kommer förändra din syn på skolans digitalisering. Det som särskiljer Stavar från existerande lärresurser är dess innovationshöjd och dess unika användning av en interaktiv problembaserad pedagogik i digital miljö.

Gör matten synlig

Stavar representerar matematiska begrepp och relationer aritmetiskt, algebraiskt och grafiskt på ett sätt som tidigare inte har kunnat göras utan teknikens hjälp. Matematik som är lättare att se är lättare att förstå.

Utgår från eleven
iMatematik använder en elevcentrerad och induktiv (problembaserad) pedagogik som utgår från eleven. Till skillnad från nuvarande pedagogik som är deduktiv, så går vår pedagogik från verkligheten till teorin. Den stödjer elevernas kreativitet och undviker ett mekaniskt repeterande av osmält kunskap.
Möjliggör interaktivitet
Den digitala tekniken som vi har utvecklat möjliggör en unik interaktivitet. Den låter eleverna arbeta med större flexibilitet för att kunna undersöka, argumentera och lära sig olika strategier och metoder. Den låter dem också använda trial and error och arbeta efter egna erfarenheter.
Kopplad till läroplanen
Allt innehåll som iMatematik utvecklar är kopplat till rådande läroplan (lgr11) eftersom det också lär ut förmågor, färdigheter och attityder. Lärandet handlar inte om att samla på sig rätta svar, utan att lära sig tänka logiskt, argumentera, samarbeta och våga testa olika strategier och ställa frågor.
Främjar lärandet
Stavar ökar elevernas motivation genom att göra lärandet roligt och interaktivt. Den digitala boken fångar elevernas intresse och förser dem med pedagogiskt och åldersanpassat innehåll att laborera med tillsammans. Detta frigör tid för läraren som själv inte behöver söka fram material och ställa samman det, utan kan ägna mer tid åt eleverna.

För oss är det självklart att föräldrar och lärare ska kunna ge de bästa förutsättningarna för att barnen ska hänga med. Det är därför vi utvecklar iMatematik. Hör av dig så berättar vi mer!